Apie mus

Apie mus

Mūsų misija: prisidėti prie geresnės ir gražesnės senatvės kūrimo,  užtikrinti socialinės priežiūros paslaugų kokybę, gerinti socialiai pažeidžiamų žmonių gyvenimą ir mažinti jų socialinę atskirtį.

Mūsų vizija: Pažangi įstaiga, teikianti  kokybiškas ir profesionalias paslaugas, pasitikėjimu ir pagarba grįsta partnerystė. 

Mūsų tikslas: socialinė mūsų klientų gerovė, emocinis saugumas, profesionali pagalba kasdieniniame gyvenime ir spalvinga kasdienybė. 

Mūsų komanda: profesionalūs ir kvalifikuoti specialistai teikia pagalbos namuose ir dienos centre paslaugas, pasirūpindami mūsų klientų geresne, šviesesne ir spalvingesne kasdienybe.

Bendravimas brandžiame amžiuje užima svarbią vietą. Mes padėsime Jums nesijausti vienišiems!

 Projektai: 

 2019 m. Kauno m. Savivaldybės programos „Iniciatyvos Kaunui“ finansuotas projektas „Senjorai – Senjorams“. Projekto tikslas – skatinti senjorų savanorystę,  teikti paslaugas namuose vienišiems ir ligotiems Kauno miesto senjorams.

2020 metais Kauno m. Savivaldybės programos „Iniciatyvos Kaunui“ finansuotas projektas “Pagalba namuose Keturlapis Dobilas”. Projekto tikslas – prevencinių paslaugų teikimas ir pagalba bendruomenėje vienišiems ir/ar ligotiems Kauno m. senjorams.

2021 m  Kauno m. savivaldybės programos “Iniciatyvos Kaunui” finansuotas projektas “Senyvo amžiaus asmenų vienišumo ir socialinės atskirties mažinimas”. Projekto tikslas – didinti socialinį bendravimą, skatinant senjorus įsitraukti į dienos centro veiklas.

2021 m. drauge su aukok.lt rinkome lėšas projektui  “Pagalba namuose vienišiems ir ligotiems senjorams”. Projekto tikslas – sumažinti senjorų socialinę atskirtį ir vienišumą, teikiant pagalbą jiems artimoje aplinkoje.

 

2019 m.  Lietuvos Kultūros Taryba dalinai finansavo projektą „Kūrybinė teatro ir saviraiškos vasaros stovykla senjorams“. 2019 m. liepos ir rugpjūčio mėn. sodyboje “Šaltupis”  vyko stovykla, į kurią susirinko senjorai iš visos Lietuvos.
2020 m. gavome dalinį finansavimą projektui “MMT – mes mylime teatrą”. Teatras – tai burtažodis, kurį ištarus suvirpa jautriausios dvasinio skrydžio siekiančio žmogaus sielos stygos.

 

Įstaigos senjorai-savanoriai dalyvauja Maisto banko akcijose rinkdami produktus nepasiturintiems Kauno miesto senjorams, dienos centro lankytojams ir pagalbos namuose paslaugas gaunantiems klientams.

Maisto banko akcija

 

NVO akademijoje 2021-2022 m. studijavo net 17 organizacijų iš visos Lietuvos, tarp jų – ir Keturlapio Dobilo komanda. 

Didžiuojamės būdami projekto “Lietuvos galia” dalimi. Lietuvos galia – kartu veikiantys žmonės! 

https://www.lietuvosgalia.lt/iniciatyva/moteru-klubas-keturlapis-dobilas/